לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הודעות

הודעות

הודעות

הודעה 1 :

תאגיד מי רמת גן פרסם חוברת הנחיות להגשת תכניות סניטריות ותיאומים הנדסיים, ראה בתפריט לשונית הנדסה.

מהתאריך 28/3/18 התאגיד לא יקבל תכניות חדשות שלא בהתאם לנוהל.


הודעה 2:

שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה:
בתיאום מראש בלבד עם מזכירות מחלקת ההנדסה.
ימי עבודה א', ג', ו-ה' מהשעה 09:00 עד 13:00, בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל.
טלפון: 03-5651427 .

שעות מסירת חומרים לתיבת מחלקת הנדסה:
ימי עבודה א', ג', ה' מהשעה: 08:00 עד 13:00.
ימי עבודה ב' , ד' מהשעה: 8:00-18:00.
לכל תכנית המוגשת יש לצרף נספח ד' פתיחת תיק עם כל הפרטים לידי פקיד הקבלה לצורך חתימה, את הטופס יש לצלם ולהשאיר אצל המגיש בקשה העתק של טופס פתיחת התיק.