לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

טפסים

טפסים

טפסים

 לרשותכם טפסים להורדה וטפסים מקוונים.
חסכו זמן והמתנה בתור, מלאו את הטופס המקוון.

ביצוע הפעולות באמצעות הטפסים המקוונים מבטיח את תקינות הגשת הבקשה וטיפול יעיל של נציגי מערך השירות של התאגיד.

שימו לב! על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם, יש להקפיד למלא את כל השדות בטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש לא יטופל.


טופס להורדה טופס מקוון שם הטופס
 1  2  הצהרת מספר נפשות
 1  2  החלפת משלמים
 1  2  בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (מונה ביתי)
 1  2  בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (מונה כללי)
1 2  מסירת קריאת תושב
   2  בקשה לבדיקת מד מים
  2  חשבוניות במייל
 1   טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי
1    טופס תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק
1   בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים
1   בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
1   טופס בקשה לביצוע בדיקות נוספות בתשלום
1   הנחיות להפרדת אינסטלציה
1   התקנת מדי מים לבנייה חדשה *בלבד*
1   טופס בקשת צרכן שלא לבצע ניתוק אספקת מים
 1   טופס בקשת ניתוק אספקת מים
 1   טופס בקשה לחלוקת הפרשי מדידה
 1   טופס לבקשת שירותי פינוי ביוב