לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הנחיות לחיבור ראשון - בנייה חדשה

הנחיות לחיבור ראשון - בנייה חדשה

הנחיות לחיבור ראשון - בנייה חדשה

לאחר קבלת היתר בנייה יגיש הקבלן/בעל הנכס לתאגיד מי רמת גן טופס 2 - חיבור זמני לבניה חדשה.

החיבור ינתן בהתאם לתכניות שאושרו על ידי מהנדס התאגיד ויבוצע תוך 7 ימי עבודה.

בהתאם להחלטת המפקח מטעם התאגיד ובתיאום עם הקבלן, ינתן החיבור במיקום שונה וזאת עד לבקשת הקבלן למתן החיבור הקבוע.

ניתן להזמין את החיבור בפניה טלפונית:

גב' דנה כדורי: 03-5651416

גב' חוה כספי: 03-5651419