לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הסמכה לתקני איכות

הסמכה לתקני איכות

הסמכה לתקני איכות

בחודש פברואר 2016 הוענקו לתאגיד מי רמת גן 3 תעודות ע"י מכון התקנים הישראלי בעבור התעדתו ב-3 תקנים : תקן ניהול איכות (9001 ISO ), תקן ניהול סביבתי (14001 ISO), ותקן ניהול בב"ת – בטיחות ובריאות תעסוקתית (18001 OHSAS )וכן הוענק לתאגיד תו זהב.

הנהלת תאגיד מי רמת גן רואה בביצוע המבדקים החיצוניים ובבקרה בכלל כהזדמנות כהזדמנות לשיפור מתמיד למען תושבי העיר רמת גן.

להלן תעודות ההסמכה והתקנים בהם עומד התאגיד:

תעודת הזהב מטעם מכון המתקנים הישראלי לשנת 2016 - עמידה ב-3 תקני איכות

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה - OHSAS 18001 

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול איכות - ISO 9001

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול סביבתי - ISO 14001 

מדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

248999 248998 248994