לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הגשת AS MADE

הגשת AS MADE

הגשת AS MADE

נוהל הגשת AS MADE:

את האזמייד יש להגיש ב-2 פורמטים PDF  , DWG. בהתאם למפרט מודדים שמופיעים בתיקיית DOCS. 

על ה-as made  להיות חתום ע"י מודד מוסמך, מתכנן ומפקח הפרויקט.

יש להשתמש בהכנת הas mades  בבלוקים ובפונטים של התאגיד.

את הקבצים יש לשלוח ראשית למהנדס התאגיד לצורך בדיקה ואישור במייל [email protected]  ולאחר מכן ה-as made יעבור תקינות ותאימות למפרט.

לחץ כאן להורדת הקבצים.