לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

נוהל הגשת תכנית עוגנים

נוהל הגשת תכנית עוגנים

נוהל הגשת תכנית עוגנים

לנוהל הגשת תכנית עוגנים לתאגיד מי רמת גן לחץ כאן

תוכניות עוגנים, התארגנות וחפירה יוגשו לאחר אישור תוכנית סניטרית