לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

אספקת מים בחג הפסח - הודעת חברת מקורות

אספקת מים בחג הפסח - הודעת חברת מקורות

אספקת מים בחג הפסח - הודעת חברת מקורות

יום ג' , 12.04.2022

תושבים יקרים,

להלן הודעת חברת מקורות בנוגע לאספקת המים בחג הפסח התשפ"ב:

בפרוס חג הפסח התשפ"ב הבא עלינו לטובה, הנני להביא לידיעתך שהחל מתאריך 13.04.2022 יב' בניסן תשפ"ב
ועד 24.04.2022 כג' בניסן תשפ"ב תופסק הזרמת מי הכנרת, כך שבמהלך כל ימי החג אספקת המים מחברת
מקורות תתבסס על מיהול של מי קידוחים ומים מותפלים.

לכל החדשות