לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הודעה על שינוי מקור המים

הודעה על שינוי מקור המים

הודעה על שינוי מקור המים

יום ב' , 27.07.2020

תושבים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם הודעת חברת מקורות מיום 27.07.20:

בעקבות עבודות אחזקה במערכת הארצית ובהתאם לאילוצי התפעול, החל מתאריך 02.08.20 לתקופה של כחודש, מקורות המים המסופקים אליכם מהמוביל הארצי יהיו מי קידוחים ומים מותפלים, ללא מי כנרת.

מקורות המים הינם ביחסי מיהול משתנים בהתאם למשטרי התפעול.

בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם המים המסופקים.

נדגיש, כי המים המסופקים על ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקשה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.

בהתאם למתוכנן כעת, בשבוע השני של חודש ספטמבר 2020 נחזור לספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום ומים מותפלים.

בכבוד רב,

כנרת כהן                                      פיני ליטמן

מהנדסת אספקת מים מרחבית        מהנדס איכות מים מרחבי 

לכל החדשות