לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הוזלה בתעריפי המים

הוזלה בתעריפי המים

הוזלה בתעריפי המים

יום א' , 25.06.2017

תושבים יקרים,

לאור החלטת מועצת רשות המים הרינו להודיעכם כי החל מצריכות המים של 01.06.2017 צפויה הוזלה של 14.5% במחיר המים למגורים בתעריף הנמוך.

 

לכל החדשות