לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

החלפת קווי מים ברחובות מבוא נגבה ושיקמה

החלפת קווי מים ברחובות מבוא נגבה ושיקמה

החלפת קווי מים ברחובות מבוא נגבה ושיקמה

יום א' , 11.03.2018

תושבים יקרים

תאגיד מי רמת גן מבצע לרווחתכם עבודות לשדרוג מערכות מים וביוב                 

תחלנה העבודות ביום א'  18.03.2018  והן צפויות להסתיים בחודש

אפריל  2018

 

  • לשם ביצוע העבודות יהיו שינויים בהסדרי התנועה והחנייה באזור לפי התקדמות העבודה

ברחוב מבוא נגבה,  לא תתאפשר חנייה בשעות העבודה בזמן ביצוע עבודות ברחוב.

  • העבודות תבוצענה בכל יום א' עד ה' בין השעות 08:00 ועד 17:00 .
  • מעבר בטיחותי להולכי רגל יישמר לכל אורך תקופת העבודה.

 

אנו מבקשים את עזרתכם בהקפדה על ביצוע ההוראות שבתמרורים

ובשלטים שיוצבו במקום

                 אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על הסבלנות

               מנהל הפרויקט ופיקוח : א.לודריק פיקוח וניהול פרויקטים

                                           טלפון: 077-4003533

לכל החדשות