לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

החלפת קווי מים רחובות הבנים, בית הלל רד"ק, התנאים,בן גוריון

החלפת קווי מים רחובות הבנים, בית הלל רד"ק, התנאים,בן גוריון

החלפת קווי מים רחובות הבנים, בית הלל רד"ק, התנאים,בן גוריון

יום ג' , 11.07.2017

החלפת קווי מים רדק 20.7.17

לכל החדשות