לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

נוסח מכתב מיום שנשלח לתושבים המוגדרים כאוכלוסייה מוגנת

נוסח מכתב מיום שנשלח לתושבים המוגדרים כאוכלוסייה מוגנת

נוסח מכתב מיום 14.04.2015 שנשלח לתושבים המוגדרים כאוכלוסייה מוגנת

יום א' , 19.04.2015

הודעה בדבר הסדרת חובות ציבוריים אוכולוסייה מוגנת

לכל החדשות