לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

עדכונים עקב המצב הביטחוני בדבר זכאויות והטבות

עדכונים עקב המצב הביטחוני בדבר זכאויות והטבות

עדכונים עקב המצב הבטחוני בדבר זכאויות והטבות

יום ה' , 02.11.2023

לקוחות יקרים,

אנו במי רמת גן אתכם גם בשעות קשות אלו ועושים את מירב המאמצים לעזור ולסייע ולתת שירות יעיל ומקצועי.

להלן מספר הודעות בדבר זכאויות והטבות עקב המצב הבטחוני:

עדכון נפשות נוספות לתושבים המארחים אזרחים בביתם

אם עקב המצב הביטחוני אתם מארחים בביתכם דיירים נוספים, בבקשה עדכנו אותנו על כך ואנו נעדכן עבור כל דייר כמות של 7 מ״ק מים נוספים לחודשיים בתעריף מופחת.

ניתן לשלוח הצהרה זו בטופס דיגיטלי, להצהרה הדיגיטלית.

בקשה לדחיית תשלום חשבון המים לזכאים

עקב המצב הבטחוני, חוקקה כנסת ישראל את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד.

בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בדצמבר 2023, זכאי לדחיית מועד עד לתאריך 31/12/2023 לצורך ביצוע פעולות שהיה עליו לעשות על פי חוק או חוזה תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים, בתקופה זו, להלן – "זכאי לדחיית מועד"/"התקופה הקובעת"/"תקופת הדחייה".

חוק זה חל, בין היתר, על דחיית תשלומים לרשות מקומית ולגופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.

במידה ואת/ה או אחד מהמתגוררים בנכס נמצא ברשימה זו אנא צור עמנו קשר בצרוף אסמכתא המעידה על המצב ואנו נפעל ונסייע בהתאם לחוק זה.

לטופס בקשה דיגיטלי לדחיית תשלום חשבון מים לזכאים.

מאחלים לימים שקטים וטובים יותר,
מי רמת גן

לכל החדשות