לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

עדכונים עקב המצב הביטחוני בדבר זכאויות והטבות

עדכונים עקב המצב הביטחוני בדבר זכאויות והטבות

עדכונים עקב המצב הבטחוני בדבר זכאויות והטבות

יום ה' , 02.11.2023

לקוחות יקרים,

אנו במי רמת גן אתכם גם בשעות קשות אלו ועושים את מירב המאמצים לעזור ולסייע ולתת שירות יעיל ומקצועי.

להלן מספר הודעות בדבר זכאויות והטבות עקב המצב הבטחוני:

עדכון נפשות נוספות לתושבים המארחים אזרחים בביתם

אם עקב המצב הביטחוני אתם מארחים בביתכם דיירים נוספים, בבקשה עדכנו אותנו על כך ואנו נעדכן עבור כל דייר כמות של 7 מ״ק מים נוספים לחודשיים בתעריף מופחת.

ניתן לשלוח הצהרה זו בטופס דיגיטלי, להצהרה הדיגיטלית.

בקשה לדחיית תשלום חשבון המים לזכאים

עקב המצב הבטחוני, חוקקה כנסת ישראל את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד - 2023 (להלן - "החוק").

בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 (להלן: "התקופה הקובעת הראשונה"), זכאי לדחיית מועד בת 145 ימים או עד ליום 29/02/2024, לפי המוקדם, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת הראשונה.

כמו כן, בהתאם לחוק, כל מי שזכאי לדחיית מועד, כאמור לעיל, בתקופה שמיום 01.01.2024 ועד ליום 29.02.2024 (להלן: "התקופה הקובעת השנייה"), וכן מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו, בהיותו חייל, בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, כתוצאה מהפעולות הצבאיות, זכאי לדחיית מועד בת 31 ימים, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת השנייה.

הוראת השעה שלעיל, חלה גם על בן זוגו של מי שזכאי לדחיית מועד, אם נקבע כי הוא אחראי לחיוב יחד עמו, וגם על שותפות וחברת מעטים אם השליטה בהן היא בידי מי שזכאי לדחיית מועד (לגבי שותפות שליטה של לפחות 50% בנכסים).

במידה ואת/ה או אחד מהמתגוררים בנכס נמצא ברשימה זו אנא צור עמנו קשר בצרוף אסמכתא המעידה על המצב ואנו נפעל ונסייע בהתאם לחוק זה.

לטופס בקשה דיגיטלי לדחיית תשלום חשבון מים לזכאים.

מאחלים לימים שקטים וטובים יותר,
מי רמת גן

לכל החדשות