לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

שינוי בשעות פעילות מחלקת הנדסה (1)

שינוי בשעות פעילות מחלקת הנדסה (1)

שינוי בשעות פעילות מחלקת הנדסה

יום ב' , 14.05.2018

שלום רב,

בתאריכים 15.5-17.5 לא יהיה קבלת קהל ומענה טלפוני באגף הנדסה .

קבלת קהל במחלקת הגבייה לרבות מענה טלפוני ללא שינוי.

לכל החדשות