לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

ביוב ביתי ותעשייתי

ביוב ביתי ותעשייתי

ביוב ביתי ותעשייתי

מערכת הביוב בעיר רמת גן

מערכת הביוב ברחבי העיר רמת גן מתבססת על מערך איסוף גרביטציוני שמחולקת לשלושה אגנים עיקריים: צפוני דרומי ומזרחי.

חלק קטן מהביוב מתנקז לשלושה מכוני שאיבה הנמצאים בקצה הדרומי ובקצה הצפוני של העיר:

1. תחנת רוקח

2. צומת מסובים

3. הפארק הלאומי

מכוני הביוב מוליכים את השפכים למערכת התאגיד הגרביטציונית ובהמשך להתחברות עם המערכת של איגודן.

לנוהל טיפול בדליפות ביוב לחץ כאן 

לטבלת מצב קווי הביוב על פי ממצאי הצילום עם חלוקה לפי מצב הקו לחץ כאן

 

דיווח על שטיפת צנרת ביוב

שנת 2018

שנת 2019

שנת 2020

 

ניטור שפכי תעשייה

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009 וכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, מפרסם תאגיד "מי רמת גן " באתר האינטרנט את

לדוחות בדיקת שפכי המפעלים לחץ כאן