לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

חוזרי מנהל רשות המים

חוזרי מנהל רשות המים

חוזרי מנהל רשות המים

רשות המים הממשלתית מעדכנת מפעם לפעם את תושבי ישראל בנושאים הקשורים למשק המים ואספקתו.
עדכונים וחוזרים של רשות המים ניתן למצוא באתר רשות המים.

למעבר לחוזרי הממונה על התאגידים לחץ כאן.