לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע , התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. 

תאגיד מי רמת גן הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי.

בקשה זו תלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות.

 

לאחר מילוי טופס האגרה יש להעביר את הבקשה בפקס, בדואר, או במייל אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד, מנהלת פניות הציבור גב' רויה גבהריאן.

פקס: 03-5651420

מייל: [email protected]

דואר: ת.ד 10610 רמת גן

 

מסמכים מצורפים:

* חוק חופש המידע

* תקנות חוק חופש המידע

* תקנות חוק חופש המידע (אגרות)

* טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

 

דיווחים שנתיים על פעילות חופש המידע:

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2023

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2022

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2021

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2020

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2019

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2018

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2017

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2016

דיווח על פעילות חופש המידע לשנת 2015