לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

מידע לשעת חירום

מידע לשעת חירום

מידע לשעת חירום

הערכות תאגיד מי רמת גן לשעת חירום: 

המים מהווים משאב קיומי וחיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי "מדינת ישראל" ככלל והעיר רמת גן בפרט. מכאן שהמים ומערכות ההולכה מהווים מטרה ויעד אסטרטגי לגורמים עוינים.

משאבים רבים מושקעים ע"י הגורמים הלאומיים ככלל וע"י תאגיד המים והביוב "מי רמת גן" ועיריית העיר רמת גן בפרט על מנת לאפשר אספקה רציפה וברמת איכות גבוהה ובטוחה של מים לתושבה במהלך כל ימות השנה.

תאגיד "מי רמת גן" הציב מספר יעדים מרכזיים אשר בהם הוא עוסק דרך שגרה מתוך כוונה לממש בצורה המיטבית את ייעודו ברגיעה ובעת התפתחות מצבי חירום ומשבר.

* הערכות שייעודה מתן שירות מיטבי לתושבי העיר בתחומי אספקת מי שתיה וסילוק הביוב.

* קיום פעילות שוטפת לשמירה מיטבית על איכות מי השתיה ברמה הגבוהה ביותר ובכפוף למדדים שנקבעו ע"י משרד הבריאות. לשם כך מפעיל התאגיד דוגמי מים מקצועיים ומוסמכים לאורך ימות השנה ומבצע מעקב שוטף בנושא.
במקביל מקיים התאגיד ומבצע שיפור מתמיד בהפעלת אמצעי מיגון ומערך אבטחה למתקני המים הפזורים במרחב העירוני.

* התאגיד רואה עצמו כאחראי על שמירת הרציפות התפקודית בימי שגרה ובדגש על תקופת החירום.

 לאור הניסיון מאירועי העבר במדינת ישראל ובצפייה אל העתיד תתכן התפתחות אירועי חירום שיש בהם משום פגיעה בשגרת החיים השוטפת ובוודאי בעת התפתחות מצב חירום בעתות משבר.

לאור האמור התאגיד והעירייה נערכים לכל מצבי החירום והמשברים העלולים לשבש עד כדי השבתה מוחלטת של יכולת אספקת המים ופינוי הביוב לתושבה. הערכות אשר תקנה לו יכולת תגובה מהירה ומאורגנת במטרה להתגבר על השיבושים הצפויים במשכי זמן קצרים ככל שניתן.

אירועי חירום מהסוג המדובר יתכן ויתרחשו במהלך חיי היום יום ללא התרעה מוקדמת או לחילופין בעת התפתחות מצב חירום מלחמתי או כתוצאה מאסון טבע כגון רעידת אדמה.
תאגיד מי רמת גן מהווה בשעת חירום חלק מובנה מהמטה העירוני ומאגף ההנדסה והתשתיות. בפועל מהווה התאגיד זרוע תכנונית וביצועית של העירייה במרחב העירוני בכל תחום ועניין שיש בו לפגוע בשגרת חיי התושבים.

תכנית מענה מחייבת מלווה בשיתוף פעולה מתואם של כל בעלי התפקיד בתאגיד המים והביוב "מי רמת גן" בסיוע גורמי המטה העירוני ובשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים ובהן רשויות שכנות וגורמים לאומיים ובהם: משרד התשתיות, הרשות הממשלתית למים וביוב, היחדיה לביטחון מים וחירום, מטה רשות החירום הלאומית (רח"ל), מערך מל"ח, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וגורמי מקצוע במשרד הבריאות וחברת "מקורות".

תאגיד "מי רמת גן" פועל מתוקף חוק תאגידי המים ותקנות שעת חירום בתחום המים והביוב, כאשר הוא מוכוון בתחום האסדרה על ידי רשות המים והביוב הממשלתית/היחידה לביטחון מים.

- דגשים להיערכות התאגיד והתושבים למקרי אי אספקת מים סדירה וסילוק הביוב

- דגשים למוכנות התושב בביתו ובתא המשפחתי

- חלוקת מים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

דף מידע הערכות להפסקות חשמל ממושכות

דף מידע מורחב בנושא הערכות לשעת חירום באתר רשות המים

לאתר האינטרנט של פיקוד העורף

- למידע לשעת חירום באתר רשות המים 

ליתר ביטחון - מים