לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

חלוקת מים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

חלוקת מים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

חלוקת מים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

ייתכן מצב בו חלק מהתושבים מסיבות של מגבלות רפואיות ואחרות אינם יכולים לפנות לקבל ת מנת המים המיועדת להם בתחנת החלוקה.

במקרים כגון אלה קיימת תכנית משולבת של עיריית רמת גן, אגף הרווחה בסיוע תאגיד המים לחלוקת מנת המים באופן יזום לבתי התושבים.

רשימת התושבים המיועדים לקבל את מנת המים ישירות לביתם מצויה בידי אגף הרווחה ומתעדכנת מעת לעת.