לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

מוכנות התושב בביתו

מוכנות התושב בביתו

דגשים למוכנות התושב בביתו ובתא המשפחתי

א. בבתים משותפים רבי קומות בהם קיים איגום מים לכלל הדיירים, יש לזכור כי שמירה על כשירות וחיטוי תקופתי של המכלים הינה באחריות ישירה של ועד הבית.
השמירה על מכלי האיגום תאפשר בשעת חירום (במקרי ירידה בלחצי המים בצנרת) שימוש זמני לצרכי הבית עד להחזרת המים לשימוש סדיר באמצעות מערכת ההולכה.

ב. ניתן לשמר את מנות המים האישיות שמולאו ממי הברז למשך של עד 3 חודשים, בתנאי שנשמרו בטמפרטורה ביתית ולא עמדו חשופים לשמש.

ג. תפוגת בקבוקי מים מינרליים הנשמרים לאותה מטרה הינה של שנה מתאריך הייצור, או לחילופין עד לתאריך התפוגה המוטבע על גבי הבקבוק.

ד. סניטציה ברמה הביתית - ייתכן מצב שיתלווה לתקלות המים והוא אי זרימה סדורה של מי הביוב וריבוי סתימות צנרת עד כדי אי יכולת שימוש במערכת הסניטציה הביתית.
להלן מספר פריטי יסוד המומלצים לשמירה ברמה הביתית על מנת להקל על ההתנהלות בתחום זה עד לחידוש והפעלה סדורה של מערכת הניקוז לשפכים:

1. חבילות מגבונים לחים וג'ל לנטילת ידיים. את המגבונים הלחים יש לזרוק לאשפה יבשה ולא למערכת סילוק הביוב.

2. ערכת כלים חד פעמיים לאוכל ושתייה.

3. שקיות אשפה חד פעמיות.

4. שקיות סניטריות לצורך שימוש אישי וחד פעמי בשירותים הביתיים. ערכות אלה ניתן לרכוש באתרי אינטרנט ייעודיים.

קיימת חשיבות רבה לשמירת מנת מים לאורך כל ימות השנה ובוודאי בעת הסלמה במצב הביטחוני. התאגיד והעירייה רואים בכך חלק מ"תרבות החירום" שיש להטמיע כמקובל בארצות מערביות רבות בהן רואים את המוכנות האישית והמשפחתית כ"לבנת יסוד" במוכנות הכלל עירונית בעיר.

ראוי להדגיש כי יתכנו מצבי חירום כגון רעידת אדמה/אירוע טרור ללא קבלת התרעה מוקדמת שתאפשר היערכות סדורה בתא המשפחתי.