לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

טפסים

טפסים

טפסים

 לרשותכם טפסים להורדה וטפסים מקוונים.
חסכו זמן והמתנה בתור, מלאו את הטופס המקוון.

ביצוע הפעולות באמצעות הטפסים המקוונים מבטיח את תקינות הגשת הבקשה וטיפול יעיל של נציגי מערך השירות של התאגיד.

שימו לב! על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם, יש להקפיד למלא את כל השדות בטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש לא יטופל.

 

שם הטופס טופס מקוון טופס להורדה
בקשה לדחיית מועד תשלומים - "חרבות ברזל" טופס אונליין טופס להדפסה
עדכון נפשות – "חרבות ברזל" טופס אונליין טופס להדפסה
הצהרת מספר נפשות/עדכון פרטים  טופס אונליין  טופס להדפסה
 החלפת צרכנים בנכס  טופס אונליין  טופס להדפסה
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (מונה ביתי)  טופס אונליין טופס להדפסה
 בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (מונה כללי)  טופס אונליין  טופס להדפסה
מסירת קריאת תושב טופס אונליין  טופס להדפסה
 בקשה לבדיקת מד מים (בוררות)  טופס אונליין  
 חשבוניות במייל טופס אונליין  
 טופס הוראת קבע אשראי/בנקאית  טופס אונליין  
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים  טופס אונליין טופס להדפסה
טופס בקשה לביצוע בדיקות נוספות בתשלום   טופס להדפסה
הנחיות להפרדת אינסטלציה   טופס להדפסה
התקנת מדי מים לבנייה חדשה *בלבד*   תוצאת תמונה עבור אייקון אקסל
טופס בקשת צרכן שלא לבצע ניתוק אספקת מים   טופס להדפסה
טופס בקשת ניתוק אספקת מים   טופס להדפסה
טופס בקשה לחלוקת הפרשי מדידה   טופס להדפסה
טופס לבקשת שירותי פינוי ביוב   טופס להדפסה
טופס בקשה לבדיקת איכות המים לבקשת הצרכן   טופס להדפסה