לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

לוח תעריפים

לוח תעריפים

לוח תעריפים

צרכנים יקרים,

נוכח שאלות רבות המתקבלות בנושא נבקש להבהיר:

התעריפים בגין שירותי מים וביוב המסופקים על ידי מי רמת-גן נקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית, והינם אחידים בכל הארץ.


כל יחידת דיור זכאית לכמות מוכרת של 7 מ"ק לחודשיים, בתעריף נמוך של 7.876 ש"ח (נכון לינואר 2023), עבור כל נפש המתגוררת דרך קבע ביחידת הדיור ואשר לגביה נמסר דיווח לתאגיד. 

יחידת דיור בה מתגוררת נפש אחת, זכאית ל-14 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך.

כל כמות מים נוספת שנצרכה מעבר לכמות המוכרת, תחויב בתעריף של 14.061 ש"ח למ"ק נכון לינואר 2023).


למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר של רשות המים בכתובת: www.water.gov.il

מתאריך תעריף נמוך (₪ למ"ק, כולל מע"מ) תעריף גבוה (₪ למ"ק, כולל מע"מ)
01.04.23 7.661 14.061
01.01.23 7.876 14.061
01.01.22 7.514 13.488
01.01.20 7.385 13.461
01.07.19 7.079 13.153
01.01.19 6.88 12.955
01.07.18 6.608 12.443
01.06.17 6.5462 12.327
01.01.17 7.659 12.327
01.07.16 7.659 12.327
01.01.16 7.676 12.355