לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

לוח תעריפים

לוח תעריפים

לוח תעריפים

צרכנים יקרים,

נוכח שאלות רבות המתקבלות בנושא נבקש להבהיר:

התעריפים בגין שירותי מים וביוב המסופקים על ידי מי רמת-גן נקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית, והינם אחידים בכל הארץ.


כל יחידת דיור זכאית לכמות מוכרת של 7 מ"ק לחודשיים, בתעריף נמוך של 7.514 ש"ח (נכון לינואר 2022), עבור כל נפש המתגוררת דרך קבע ביחידת הדיור ואשר לגביה נמסר דיווח לתאגיד. 

יחידת דיור בה מתגוררת נפש אחת, זכאית ל-14 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך.

כל כמות מים נוספת שנצרכה מעבר לכמות המוכרת, תחויב בתעריף של 13.488 ש"ח למ"ק נכון לינואר 2022).


למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר של רשות המים בכתובת: www.water.gov.il

מתאריך תעריף נמוך (₪ למ"ק, כולל מע"מ) תעריף גבוה (₪ למ"ק, כולל מע"מ)
01.01.22 7.514 13.488
01.01.20 7.385 13.461
01.07.19 7.079 13.153
01.01.19 6.88 12.955
01.07.18 6.608 12.443
01.06.17 6.5462 12.327
01.01.17 7.659 12.327
01.07.16 7.659 12.327
01.01.16 7.676 12.355