לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

אודות מד המים

אודות מד המים

מד המים

מספר מד המים - נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הממוחשבת של מי רמת-גן מופיעים הפרטים המשויכים למד המים על פי מספר זה. מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

קריאת המים - הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק (1 מ"ק=1000 ליטרים), הספרות האדומות מציינות את מספר הליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

פרפר מרכזי - בזמן צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.

פרפר קטן וספרות מסביבו - נועדו לבדיקת תקינות מדי המים וכיול במעבדה. אין לגעת בהם.

חץ - מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן. במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, מד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות למוקד השירות של מי רמת גן.

בדיקת מד המים - אם קיים חשש שמד המים אינו מודד כשורה את כמות המים הנצרכת, ניתן להגיש בקשה לבדיקת תקינותו. הבדיקה כרוכה בתשלום ומתבצעת במעבדה חיצונית המוסמכת על ידי רשות המים ופועלת על פי התקנים שנקבעו לכך. במידה ויתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונכם בעלות הבדיקה וייערך מחדש.

טופס הזמנה לבדיקת מד מים

במידה וקיימת צריכת מים, אולם הפרפר המרכזי אינו מסתובב - מד המים אינו תקין.
במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים, אולם הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה, ויש להזמין איש מקצוע.
במקרים של נזילות, שעון תקול, זכוכית שבורה, או בכל תקלה אחרת יש לדווח על התקלה בהקדם.

Watermeter