לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

מר צחי זליכה – יו"ר דירקטוריון

רו"ח, רונן אפשטיין – מנכ"ל החברה

אינג' דימה מורנסקי  - מהנדס ראשי

גב' רויה גבהריאן - מנהלת צרכנות מים

גב' רבקה גולן - מנהלת שירות לקוחות וגבייה

מר רוני כתאב – חבר דירקטוריון

מר אייל נמרי – חבר דירקטוריון

מר שאול לניאדו – חבר דירקטוריון

גב' שרון גוילי – חברת דירקטוריון

מר דוד מזרחי – חבר דירקטוריון

גב' דבורה חסיד - חברת דירקטוריון