לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד

מר צחי זליכה – יו"ר דירקטוריון

רו"ח, רונן אפשטיין – מנכ"ל החברה

אינג' דימה מורנסקי  - מהנדס ראשי

גב' רויה גבהריאן - מנהלת צרכנות מים

מר דודו מנו - מנהל שירות לקוחות וגביה

מר יוסי שרעבי – חבר דירקטוריון

גב' איריס גינזבורג – חברת דירקטוריון

גב' סיגל חורש – חברת דירקטוריון

גב' דבורה חסיד - חברת דירקטוריון