לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

חזון החברה

תאגיד מי רמת-גן

חזון החברה

חזון החברה

תאגיד מי רמת-גן פועל על פי חוק תאגידי המים והביוב (התשס"א – 2001), ומתחילת פעילותו שם לעצמו למטרה להיות תאגיד המים המוביל בישראל בתחומי אספקת מים, שירותי ביוב, ומתן שירות איכותי ויעיל לכלל לקוחותיו.

הנהלת תאגיד מי רמת גן והעובדים רואים את עצמם מחויבים לחתור לשיפור מתמיד של איכות השירות לתושבי העיר רמת גן, ולשמירת איכות הסביבה.
אנו מקפידים על כינון מנגנוני בקרה פנימיים על הפעולות והתליכים המתרחשים בתאגיד, תוך שימת דגש לאימוץ שיטות עבודה חדשות ושיפור מתמיד

יעדי החברה:
אספקת מים שוטפת ובאיכות מעולה
שדרוג תשתיות המים והביוב
הטמעת מערכות מים וביוב
מניעת מפגעים ומזהמים וטיפול תברואתי
פינוי שפכים למתקני טיהור
שירות אדיב יעיל ומקצועי 24 שעות ביממה
הפעלת מערכי אספקת שירותים בשגרה ובחירום
צמצום פחת מים
תחזוקה תמידית