לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

שלום רב לכל מגישי התכניות וללקוחות מח' ההנדסה.

1. את כלל התכניות יש להגיש לתאגיד לבדיקה באמצעות שליחת טופס פתיחת תיק, קובץ PDF, DWF לתיבת המייל: [email protected].

לפרטים מלאים: חוברת הנחיות להגשת תוכניות, תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים לחץ כאן

לפרטים ושאלות, יש לפנות לאחראית התכניות הסניטריות והתרי הבנייה באמייל: [email protected] או בטלפון 03-5651413.

לכל הגשת תכנית סניטרית יש לצרף:

1. נספח ב' 2 - הצהרת מתכנן אינסטלציה/עורך הבקשה

2. נספח ד' פתיחת תיק עם כל הפרטים לידי פקיד הקבלה לצורך חתימה, את הטופס יש לצלם ולהשאיר אצל המגיש בקשה העתק של טופס פתיחת התיק

3. טופס החלטת ועדה

4. נספח סניטרי בפורמט DWF ו PDF

 

2. בכל בקשות לתיאום סיור לפני הריסה, בקשה להתחברות לרשת העירונית או בכל שאלה אחרת יש לפנות למזכירת מחלקת הנדסה דניאלה במייל: [email protected] או בטלפון: 03-5651427.

3. בכל שאלה ופניה בנושאים מקצועיים נא לשלוח לנו במיילים של מח' הנדסה:

[email protected]

[email protected]

4.  תשלומי אגרות, דמי הקמה נא לפנות לדנה במייל: [email protected].

הנחיות לקבלת מידע להיתר

1. תיק המידע ובפרט המפה הטופוגרפית יוגש דרך מערכת רישוי זמין לצורך מתן התייחסות ראשונית לרבות פוליגון תשתיות מים וביוב.

2. התאגיד ימסור מידע למגיש הבקשה בצורת פוליגון ממערכת ה-GIS של התאגיד, על תשתיות קיימות לחיבורי מים וביוב לחלקה, באמצעות מערכת רישוי זמין.

המידע יועבר למגיש הבקשה על ידי מידענית אגף הרישוי בעיריית רמת גן.

שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה:

בתיאום מראש בלבד עם מזכירות מחלקת ההנדסה.

ימי עבודה א', ג', ו-ה' מהשעה 09:00 עד 13:00, בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל.
טלפון: 03-5651427 

לפרטים מלאים: חוברת הנחיות להגשת תוכניות, תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים לחץ כאן

 

נספחים לחוברת ההנחיות

נספח א' - הנחיות לקבלת מידע להיתר

נספח ב' - דוגמא לבקשת מידע להיתר

נספח ב'1 - הצהרת מתכנן אינסטלציה- עורך הבקשה

נספח ג' - הנחיות להגשת תוכניות סניטריות

נספח ד' - טופס פתיחת תיק

נספח ה' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת המים

נספח ו' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת הביוב

נספח ז' - פרטים מערכת מדידה

נספח ח' - אישור תאגיד מי רמת גן

נספח ט' - תכנית התארגנות לדוגמא

נספח י' - הנחיות להגנה על מערכת הביוב העירונית באתרי בנייה

נספח י"א - תכנית סניטרית לדוגמא

נספח י"ב - מערכת קריאה מרחוק לאתר

טופס מסירת מידע לקבלן בשטח לפני כניסה לעבודה