לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

הודעה 1 :

תאגיד מי רמת גן פרסם חוברת הנחיות להגשת תכניות סניטריות ותיאומים הנדסיים.

מהתאריך 28/3/18 התאגיד לא יקבל תכניות חדשות שלא בהתאם לנוהל.


הודעה 2:

שעות קבלת קהל מחלקת הנדסה:

בתיאום מראש בלבד עם מזכירות מחלקת ההנדסה.

ימי עבודה א', ג', ו-ה' מהשעה 09:00 עד 13:00, בערבי חג וחול המועד אין קבלת קהל.
טלפון: 03-5651427 

שעות מסירת חומרים למחלקת הנדסה:

ימי עבודה א', ג', ה' מהשעה: 08:00 עד 13:00.

לכל תכנית מוגשת יש לצרף:

1. נספח ב' 2 - הצהרת מתכנן אינסטלציה/עורך הבקשה

2. נספח ד' פתיחת תיק עם כל הפרטים לידי פקיד הקבלה לצורך חתימה, את הטופס יש לצלם ולהשאיר אצל המגיש בקשה העתק של טופס פתיחת התיק.

חוברת הנחיות להגשת תכנית סניטרית ותיאומים הנדסיים

למעבר לחוברת ההנחיות לחץ כאן

נספחים לחוברת ההנחיות

נספח א' - הנחיות לקבלת מידע להיתר

נספח ב' - דוגמא לבקשת מידע להיתר

נספח ב' 2 - הצהרת מתכנן אינסטלציה/עורך הבקשה

נספח ג' - הנחיות להגשת תכנית סניטרית

נספח ד' - טופס פתיחת תיק

נספח ה' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת המים

נספח ו' - טופס הערות להשלמת התכנית על ידי מחלקת הביוב

נספח ז' - פרטים מערכת מדידה

נספח ח' - אישור תאגיד מי רמת גן

נספח ט' - תכנית התארגנות לדוגמא

נספח י' - הנחיות להגנה על מערכת הביוב העירונית באתרי בנייה

נספח י"א - תכנית סניטרית לדוגמא