לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הנחיות להגשת תכנית שינויים

הנחיות להגשת תכנית שינויים

הנחיות להגשת תכנית שינויים

למעבר להנחיות עבור הגשת תכנית שינויים לחץ כאן

נספח א' - טופס בקשות לשינויים

נספח ב' - טופס הערות לתיקון

נספח ג' - אישור בקשה לשינויים

נספח ד' - הצהרת מתכנן