לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

הודעה לתושבים

בדיקת מדי המים

הודעה לתושבים

הודעה לתושבים-בדיקת מדי המים

יום א' , 15.01.2023

תושבים יקרים,

בהתאם למדיניות השקיפות של מי רמת גן, הרינו להודיע כי לאור בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה במטרה לבדוק את אמינותם של מדי המים של חברת ארד, בהם משתמשת מי רמת גן, רשות המים בדקה ומצאה כי המדים עומדים בתקנים הישראליים והבין-לאומיים.

במסגרת הבקשה לתביעה, רשות המים פסלה את כל טענות התובעים וקבעה: "לא מצאנו בטענות ובמידע שהוצג תשתית ראייתית המצביעה על ליקויים". את ממצאיה דיווחה הרשות לבית המשפט המחוזי בו מתנהלת הבקשה לתביעה ייצוגית.

ברשות המים לא הסתפקו בבדיקה שלהם - הם פנו למכון התקנים שיבצע בדיקה מקיפה ומקצועית נוספת של מדי המים, גם של אלו שנבדקו על ידי רשות המים וגם מדים חדשים של החברה. בתשובת מכון התקנים נקבע כי "המדים של חברת ארד עומדים בתקן הנדרש".

בנוסף לבדיקות מדי המים, מי רמת גן עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בדיקות איכות המים, ומבצעת בדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בדיקות מעבדה שבחנו את איכות מי השתייה של מי רמת גן, קבעו כי איכות המים שסופקו לשתייה לתושבי רמת גן בהסתמך על תוצאות הבדיקות התבררה כטובה מאוד. גם נתוני הלמ"ס שפורסמו לאחרונה בעקבות בדיקת איכות המים של מי רמת גן, קבעו כי הם איכותיים יותר בהרבה מהממוצע הארצי.

מי רמת גן תמשיך לספק לתושבי העיר את המים הטובים ביותר, בשקיפות, אמינות ודיוק.

 

                                                                                    בברכה,

                                                                                    תאגיד מי רמת גן

לכל החדשות