לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

איכות מי השתייה

איכות מי השתייה

איכות מי השתייה

למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב (מנהל הרשות) אחריות כוללת על מצב מקורות המים, על זמינותם לכלל הצרכים ועל איכותם.
(מתוך אתר רשות המים)

השמירה על מקורות המים נערכת ב-3 מישורים מקבילים:

  • ניטור למיפוי זיהומים קיימים במקורות המים: ניטור מקורות המים בארץ מתבצע ע"י תכניות ניטור ייעודיות שמפעילה רשות המים לאיתור מוקדם של זיהומים במקורות המים ודיגום קידוחי הפקה המספקים מי שתייה. כלל המידע על איכות מקורות המים נקלט במערכת המידע המרכזית של רשות המים לשם ניתוח מצב איכות מקורות המים בארץ.
  • מניעת המשך זיהום ממקורות מתמשכים: מניעת המשך זיהום מקורות המים נעשה ע"י הקמת תשתיות לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהום ואיתור תורמי זיהום בפועל הממשיכים לזהם. פעילות זו משולבת בין מספר משרדי ממשלה וגורמים נוספים. רשות המים שותפה במספר רב של פעולות למניעת זיהום הכוללות בין היתר: אישור תכניות אב לאתרי סילוק פסולת, סיוע לפיתוח מערכות לניצול הקולחין להשקיה חקלאית, פעילות ממוקדת כנגד צרכני מים המייצרים שפכים, מניעת זיהום באגן היקוות הכנרת ועוד.
  • שיקום וטיוב מקורות מים שזוהמו: רשות המים מקדמת ומנחה פעולות לשיקום מי תהום שהזדהמו.
    פעולות השיקום מטופלות ב-2 מישורים:
    • טיוב בארות: הרשות תומכת בפרויקטים לטיוב בארות שזוהמו ע"י מענק טיוב ופטור מהיטל הפקה עבוד המים המטופלים. הטפול נעשה למגוון מזהמים: חנקות, כלוריד, חומרים אורגנים נדיפים, אתילן די ברומיד ומתכות כבדות.
    • פעולות לשיקום מקורות מים ולבלימת התפשטות הזיהום: רשות המים מנחה ומבקרת פעולות לשיקום מקורות מים באתרים בהם קיימת סכנה להתפשטות הזיהום במקורות המים או קיימת סכנה לבריאות הציבור מהזיהום מי תהום. כיום מתקיימת פעילות שיקום ב- 30 אתרים בהם קיים זיהום מי תהום מדלקים. שיקום זיהומי תעשייה מתקיים במספר מפעלים באזור גוש דן וברמת חובב. רשות המים מקדמת תכניות שיקום לטיפול בזיהומי התע"ש הנרחבים באזור רמת השרון, גבעון ובגוש דן. בנוסף רשות המים מבצעת תכניות שיקום אזוריות לשלילת מלח באקוויפר החוף.

הרכב המים ברמת גן:

33% מבוססים על 11 קידוחים ברחבי העיר.

67% מבוססים על המערכת הארצית של מקורות ומתוכם לפחות 50% מים מותפלים.

לחץ כאן לרשימת מקורות מומלצים לצריכת מגנזיום על פי מומחי משרד הבריאות.

 

תושבים יקרים,

לרשותכם, משרד הבריאות פיתח מערכת מקוונת חדשה "המים שלי", להצגת איכות המים ברשת אספקת המים, וביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים.

תוכלו להינות משקיפות בהצגת נתוני איכות המים לפי אזור מגוריכם (ע"פ תכנית דיגום המתייחסת לנקודות דיגום המייצגות את איכות המים המסופקים באזורים שונים בישוב)

למעבר למערכת "המים שלי" לחץ כאן

לנתונים ומידע מקצועי באתר רשות המים לחץ כאן

 לכתבה "מי ברז-שקוף שזה בריא" מאתר משרד הבריאות לחצו כאן

דוחות איכות מי השתיה בעיר רמת גן:

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2023

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2022

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2021

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2020

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2019

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2018

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2017

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2016

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2015

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2014

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2013

דוחות איכות מי השתיה לשנת 2012