לדיווח על
תקלות בלבד
מוקד 109
לדיווח על תקלות בלבד

דוח פעילות שנתי

דוח פעילות שנתי

דוח פעילות שנתי

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכנייה), תשע"א – 2011. 

להלן דיווחים שנתיים בדבר פעילות החברה, מי רמת גן:

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2022

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2021

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2020

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2019

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2018

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2017

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2016

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2015

פעילת התאגיד - סיכום שנתי - 2014

פעילות התאגיד - סיכום שנתי - 2013